tên hay ý nghĩa cho bé gái sinh năm 2018

Đặt tên cho con gái sinh năm 2018 hợp với bố mẹ tuổi Đinh Hợi (2007)

Tên cho tuổi Mậu Tuất 2018: Sự tinh thông cũng như làm việc quyết đoán của họ sẽ không còn bàn cãi được nữa nhưng vì họ mang mệnh mộc nên đôi khi họ sẽ bị tình cảm lấn áp rất nhiều và họ có thể làm việc theo phương diện tình cảm như vậy