người tuổi Đinh Hợi 2007 nam mạng nên dùng màu nào

Xem màu phong thủy hợp tuổi Đinh Hợi 2007 – Nam Mạng

Tương khắc có nghĩa là hành này làm hao mòn, diệt dần hay ảnh hưởng xấu đến hành khác. Thí dụ như: Hỏa khắc Kim, lửa sẽ làm cho kim loại bi tan chảy. Thổ khắc Thủy, đất sẽ ngăn chặn làm cho nước không thể chảy qua được… Xem tuổi Nam Đinh Hợi hợp