tên cho bé trai sinh năm 2019

Đặt tên cho con trai sinh năm 2019 hợp với bố mẹ tuổi Đinh Hợi (2007)

Theo đó có thể thấy tuổi Hợi thuộc hành thủy, vì vậy để bé có vận mệnh tốt đẹp thì bố mẹ tuổi Đinh Hợi 2007 nên dùng các chữ thuộc bộ Mộc để đặt tên cho con vì Mộc tương sinh Thủy.   ĐẦU TIÊN CHÚNG TA CẦN XEM QUA VỀ TUỔI MẬU TUẤT