xem tuổi xây nhà 2030 cho nam tuổi đinh hợi

Xem tuổi làm nhà năm 2030 cho gia chủ tuổi Đinh Hợi 2007 mạng nam

Năm 2030 gia chủ 24 tuổi (tuổi âm), thuộc Tam Địa Sát: Tuổi làm nhà ở cung này thì làm nhà là khá xấu. khuyên bạn nên chọn tuổi khác hoặc mượn tuổi để phù hợp hơn. Người xưa có câu nói rằng: Tam sát nhơn do giai đắc mệnh. Dịch nôm là cung Tam